Topstart met maximumaantal inschrijvingen Werkestafette Haarlem 2

Op zeven donderdagen, van 18 januari tot en met 1 maart 2018, zal het weer ruisen en bruisen in en om Molen De Adriaan in Haarlem. Met een maximumaantal deelnemers van 26 – zes meer dan bij de eerste editie – vindt hier de Werkestafette Haarlem 2 plaats.

Coaches doorlopen een specifieke training en zijn goed voorbereid op hun rol.

 

Met alle ervaringen en evaluaties van inmiddels al tien Werkestafettes in Amsterdam, Zaanstad en Haarlem, wordt dit programma steeds gefinetuned en daardoor nóg succesvoller.

 

Het programmamanagement, trainers en coaches maken dankbaar gebruik van alle feedback tijdens de Werkestafettes en weten zo het programma te verfijnen en deelnemers telkens opnieuw te verrassen. Gemiddeld vindt ruim 60 procent van de deelnemers betaald werk (in loondienst, als zzp’er, of via freelance-opdrachten) in de meetperiode tot een half jaar na afloop van een Werkestafette.

Klik hier voor meer informatie over de Werkestafette Haarlem.

 

Resultaten onderzoek Meldpunt ouderenwerkloosheid

De grootste seniorenorganisatie in Nederland KBO-PCOB, heeft in 2017 een landelijk onderzoek afgerond naar de positie van werkzoekende senioren (55-plussers). Via het geïnitieerde Meldpunt konden senioren hun menig geven over de regelingen vanuit de overheid, de introductie van een basisinkomen en welke belemmerende factoren worden ervaren bij het solliciteren.

422 personen hebben de vragenlijst ingevuld.  Resultaten die in het oog springen zijn:

  • 80% van de respondenten denkt dat hun leeftijd een nadeel is bij sollicitaties.
  • 73% van de respondenten die begeleiding krijgt van UWV of gemeenten is daar ontevreden over.
  • 71% is bereid om onder zijn niveau te solliciteren, met bijbehorend salaris, maar ervaart dat die bereidheid wordt betwijfeld aan de andere kant van de tafel.
  • Omscholing en bijscholing vindt het merendeel heel belangrijk. ‘Een leven lang leren’ moet ook voor senioren gelden en de overheid zou daarin moeten investeren.

Om alle resultaten van het onderzoek te lezen, klik hier, of kijk voor meer informatie over het werk van KBO-PCOB op de site.

Wil je meer investeren in je eigen ontwikkeling, of ben je op zoek naar nieuwe inzichten, kom dan naar onze (netwerk)bijeenkomsten of schrijf je in voor de Werkestafette Haarlem.

Wandelend opgefrist op weg naar 2018

Op de laatste vrijdag van 2017 heeft Het is Netwerken het jaar wandelend alvast uitgezwaaid. Op naar 2018, waarin er naar verluidt weer volop nieuwe kansen zijn voor werkzoekende 45-plussers op de veranderende arbeidsmarkt. We pakken daarvoor de draad weer op, op 12 januari 2018 tijdens de Informatiebijeenkomst voor de tweede Werkestafette Haarlem.

De Winterwandeling van 2017 werd gelopen in het prachtige bos- en duingebied  van Natuurmonumenten, de Koningshof in Overveen.  Natuur- en landgoedkenner Laurien van der Vaart, tevens actief deelnemer van Het is Netwerken, leidde de groep over bebladerde lanen langs bijzondere naaldbomen en stuivende duinen. Kennis werd gedeeld over de tonderzwam, ook tondelzwam genoemd, die ooit dienst deed als dameshoed en vaker gebruikt werd om een vuurtje mee aan te maken.  Een vuurtje hadden de deelnemers niet nodig, want er werd warmhartig en prettig gereflecteerd op de gebeurtenissen in het jaar 2017 en de plannen voor 2018. Na afloop naar Kraantje Lek om daar de gesprekken voort te zetten. En toen pas begon het een beetje te sneeuwen. Een mooi slot van de Winterwandeling en 2017!

Tot ziens op een van de (netwerk)bijeenkomsten in 2018!

29 december 2017 – Eindejaarsextraatje: Winterwandeling

Aan het einde van 2017 organiseert Het is Netwerken nog een extraatje:
een Winterwandeling op vrijdag 29 december 2017.

Wie tussen de feestdagen door nog even een frisse neus wil halen en inspiratie voor het nieuwe jaar wil opdoen, is op vrijdag 29 december van harte welkom op de Winterwandeling onder leiding van natuur- en landgoedkenner Laurien van der Vaart.

Het wordt een mooie, energieke wandeling van anderhalf á twee uur op het Koningshof in Overveen.

Waarom wandelen?
Wandelen geeft energie en is gezond. Praten met anderen geeft je nieuwe contacten, een opgefriste geest, rust en gezelligheid. Dus trek de wandelschoenen aan en loop mee!

Graag even aanmelden
Meld je aan (naam en telefoonnummer) voor de Winterwandeling via info@hetisnetwerken.nu. Mocht je onverhoopt toch niet komen, laat ons dat dan tijdig weten. Dan wachten wij niet voor niets op je komst. De Winterwandeling gaat altijd door, tenzij wij door onvoorziene omstandigheden (code oranje of dreigend onweer) anders moeten besluiten.


Aanvang en locatie
Start om 10:00 uur, Koningshof, Duinlustweg 26, 2051 AB Overveen.
Verzamelen bij het informatiebord van de parkeerplaats/fietsenstalling.

Deelname bedraagt net zoals voor reguliere netwerkbijeenkomsten € 4,- euro per persoon. Graag bij aanvang gepast betalen. Na afloop is er thee/koffie en gelegenheid om vooruit te kijken op het nieuwe jaar.

Vragen?
Stuur een bericht naar info@hetisnetwerken.nu.