NETWERKBIJEENKOMST 26 januari 2018 – Positief pareren van teleurstellingen

Workshopleider en psycholoog Karolien de Ridder gaat aan de hand van verschillende werkvormen, waaronder verbeelding en zingeving, op een positieve manier met deelnemers in dialoog over het thema ‘teleurstelling’.

Als je vaker wordt afgewezen voor functies of het wil niet zo vlotten met het vinden van een nieuwe richting, dan kan zo’n teleurstelling zwaar op de schouders drukken.

Karolien de Ridder laat zien hoe je op een positieve manier die druk wegneemt en dus een teleurstelling kunt pareren. Deelnemers gaan heel praktisch aan de slag met opdrachten in kleine en grotere groepen. Daarnaast wordt kort kennisgemaakt met de psychologie van een ‘afwijzing’ binnen werk en privé en uitgelegd waarom deze twee overlappen.

Klik hier voor meer informatie over de werkwijze van Karolien de Ridder.


Locatie
Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32, 2011 XP Haarlem, De Doelenzaal.

Inloop/aanvang: 09:00 – 09:15 uur.
Afronding en netwerken: rond 11:45 uur.

Aanmelden?
45-plus en werkzoekend? Sluit je aan bij Het is Netwerken, doe mee met de activiteiten, breid zo je netwerk uit en vergroot hierdoor je kansen op het vinden van betaald werk.

Vragen?
Stuur een bericht naar info@hetisnetwerken.nu.

Voor deelname aan een netwerkbijeenkomst vragen wij € 4,- per keer, graag gepast betalen bij binnenkomst.


 

Deelnemers Werkestafette trotseren stormkracht

Deelnemers en organisatie van de Werkestafette Haarlem werden donderdag 18 januari al vroeg Molen De Adriaan ingeblazen. De zwaarste westerstorm sinds jaren was toen nog niet eens op volle kracht. Binnen de veilige muren van de molen was er de hele ochtend niets te merken van wat er zich buiten afspeelde.

De tweede editie van de Werkestafette Haarlem is gestart! Een ochtend in het teken van kennismaken en focussen op wat iedere deelnemer persoonlijk wil bereiken aan het eind van de zeven weken.  Die belangrijke focus is bij de een snel scherp en een ander beweegt nog om z’n doel heen. Dat gaat ongetwijfeld voor alle deelnemers de komende tijd veranderen. Zij maken een grote draai of krijgen hun primaire focus nog scherper.

Enige zekerheid

Wat in ieder geval al merkbaar was, is dat iedereen aan het begin van de wasstraat staat en daar doorheen zal gaan.  Op zo’n eerste bijeenkomst is het wennen aan elkaar, aan de methodiek en aan de intensiteit. De enige zekerheid van het moment is dat de Werkestafette iedere deelnemer verder brengt. Dat hebben alle vorige edities in Amsterdam, Zaanstad en Haarlem ruimschoots bewezen.

Na de turbulentie

Na een lange, intensieve ochtend trok iedereen huiswaarts, om pas daar te merken wat de turbulentie buiten de muren van de molen had aangericht.  De middag kreeg voor velen ineens een andere focus, want schuttingen moesten worden rechtgezet, dakpannen teruggeplaatst en boomtakken verwijderd. De volgende bijeenkomst zal wellicht een tikje rustiger verlopen.

Topstart met maximumaantal inschrijvingen Werkestafette Haarlem 2

Op zeven donderdagen, van 18 januari tot en met 1 maart 2018, zal het weer ruisen en bruisen in en om Molen De Adriaan in Haarlem. Met een maximumaantal deelnemers van 26 – zes meer dan bij de eerste editie – vindt hier de Werkestafette Haarlem 2 plaats.

Coaches doorlopen een specifieke training en zijn goed voorbereid op hun rol.

 

Met alle ervaringen en evaluaties van inmiddels al tien Werkestafettes in Amsterdam, Zaanstad en Haarlem, wordt dit programma steeds gefinetuned en daardoor nóg succesvoller.

 

Het programmamanagement, trainers en coaches maken dankbaar gebruik van alle feedback tijdens de Werkestafettes en weten zo het programma te verfijnen en deelnemers telkens opnieuw te verrassen. Gemiddeld vindt ruim 60 procent van de deelnemers betaald werk (in loondienst, als zzp’er, of via freelance-opdrachten) in de meetperiode tot een half jaar na afloop van een Werkestafette.

Klik hier voor meer informatie over de Werkestafette Haarlem.

 

Resultaten onderzoek Meldpunt ouderenwerkloosheid

De grootste seniorenorganisatie in Nederland KBO-PCOB, heeft in 2017 een landelijk onderzoek afgerond naar de positie van werkzoekende senioren (55-plussers). Via het geïnitieerde Meldpunt konden senioren hun menig geven over de regelingen vanuit de overheid, de introductie van een basisinkomen en welke belemmerende factoren worden ervaren bij het solliciteren.

422 personen hebben de vragenlijst ingevuld.  Resultaten die in het oog springen zijn:

  • 80% van de respondenten denkt dat hun leeftijd een nadeel is bij sollicitaties.
  • 73% van de respondenten die begeleiding krijgt van UWV of gemeenten is daar ontevreden over.
  • 71% is bereid om onder zijn niveau te solliciteren, met bijbehorend salaris, maar ervaart dat die bereidheid wordt betwijfeld aan de andere kant van de tafel.
  • Omscholing en bijscholing vindt het merendeel heel belangrijk. ‘Een leven lang leren’ moet ook voor senioren gelden en de overheid zou daarin moeten investeren.

Om alle resultaten van het onderzoek te lezen, klik hier, of kijk voor meer informatie over het werk van KBO-PCOB op de site.

Wil je meer investeren in je eigen ontwikkeling, of ben je op zoek naar nieuwe inzichten, kom dan naar onze (netwerk)bijeenkomsten of schrijf je in voor de Werkestafette Haarlem.