Blik op plenaire bijeenkomsten BaanBreker

De eerste editie van BaanBreker is begonnen! Op 14 september 2018 werd een informatiebijeenkomst gehouden in de Bibliotheek Haarlem Centrum, waar ook alle zeven bijeenkomsten van BaanBreker plaatsvinden.

Denkbeeldige muur doorbreken

Bij het omslaan van de bladzijde van de Loesje-kalender van die dag, was een wel heel toepasselijke tekst te lezen. Als werkzoekende plaats je jezelf soms ook voor een belemmerende drempel, die in werkelijkheid niet bestaat. Maar je hebt er wel last van. In je eentje kan het ingewikkeld zijn om over die drempel heen te stappen, of door een (denkbeeldige) muur heen te beuken.

Dat avontuur kun je beter samen met anderen aangaan. Door elkaar te helpen om doelen te stellen kun je dingen voor elkaar te krijgen.

De eerste twee bijeenkomsten stonden vooral in het teken van ‘doelen stellen’. Hóe kun je dat op de beste manier doen? Als je doel aan een aantal voorwaarden voldoet, vergroot je de kans dat je het ook zult halen.  De deelnemers – BaanBrekers – werden uitgenodigd om te gaan experimenteren bij het formuleren van het doel. Want zo zei trainer Rebecca van Leeuwen: “experimenten kunnen namelijk nooit mislukken. Je slaagt of je leert om het anders te doen. Het resultaat is altijd positief.”

Expressief bouwen

Tijdens de eerste sessies konden de BaanBrekers op een bijzondere manier letterlijk bouwen aan hun doel.

Voor de meesten is het relatief makkelijk om expressief en creatief een doel in een vorm te gieten. Maar om het daarna kernachtig in woorden te vervatten, blijkt toch een heel ander verhaal.

 

In alle bijeenkomsten wordt voortdurend gewerkt aan het verfijnen van het doel en het aanbrengen van focus. Dat gebeurt in interactie en samenwerking met elkaar in kleinere groepen en onder begeleiding van Loodsen.  Zij zijn getraind om de activiteiten in de groepjes in goede banen te loodsen.

Fenomeen LSD

In de derde bijeenkomst is heel veel met elkaar uitgewisseld. Op een gestructureerde manier gingen BaanBrekers aan de slag met het fenomeen LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen). Door dit op een goede manier te doen, vallen keuzes bij iedereen steeds meer op hun plek. Door te bevragen en te luisteren word je bijna als vanzelf sterker in de richting van je doel gestuurd. Je ogen en werkwijze krijgen op die manier steeds meer de gewenste focus.

Bewust van het onbewuste

De vierde bijeenkomst stond in het teken van je meer bewust zijn van je onderbewuste. Het brein van de mens is van oorsprong ‘ingeregeld’ om gevaarlijke of angstige situaties te herkennen en te vermijden en de veiligheid op te zoeken. Een vorm van fysieke zelfbescherming. Oog in oog met ‘de vijand’ gaan er allerlei systemen automatisch aan de slag om je te beschermen. De hartslag gaat omhoog, hormonen worden rondgepompt, zweet breekt uit. Aan automatismen kun je niet zoveel doen. Wat wel kan, is je ervan bewust worden dat dit gebeurt.

In tegenwoordige tijd zijn er allerlei situaties die we eng vinden om te doen. Nieuw werk zoeken, of je focussen op een nieuw (werk)doel, bijvoorbeeld. In BaanBreker gaat die zoektocht gepaard met bellen naar organisaties waarvan je meer wilt weten. Hoe is het om daar te werken? Welke functie zou bij je passen? Bellen om meer te weten te komen kan zorgen voor zelfopgelegde spanning en het willen vermijden hiervan. Maar daarmee kom je niet tot je doel.

Tijdens BaanBreker wordt geoefend met telefoongesprekstechnieken, met de juiste vragen stellen om de voor jou beste antwoorden te krijgen. In je eentje krijg je geen feedback, dus is het heerlijk als je dat in een vertrouwde groep kunt oefenen om dit vervolgens in de praktijk te brengen. Tijdens de vierde bijeenkomst hebben de deelnemende BaanBrekers hierin weer een sprong voorwaarts gemaakt.

Dansend naar de koffietafel

Hoe leg je eigenlijk het beste contact met een ander? En hoe zorg je ervoor dat je bij de ander op het netvlies blijft? De vijfde bijeenkomst startte met een beeldende scene: Twee personen staan tegenover elkaar en houden de handen in de lucht. Wat gebeurt er als die handen elkaar raken, wegduwen, opvangen of golvend meebewegen? Als ogen daarbij contact maken, kun je soepel, bijna dansend en zonder dwang een ander de gewenste richting op sturen.

Vragen voor aan de koffietafel

De scene bleek illustratief voor het vervolg van de bijeenkomst. Als je je namelijk in een gesprek met je gesprekspartner weet te verbinden, ontstáat er iets.  Tijdens een oefensessie werden verschillende introductiemanieren getoond: hoe stap je op je gesprekspartner af, hoe stel je je zelf voor, welke vragen stel je en welke antwoorden wil je krijgen? ‘Deep down’ weten we allemaal wel hoe het moet, maar als je eenmaal in werkelijkheid aan de gesprekstafel zit, hoe breng je het er dan vanaf? Bij BaanBreker kunnen deelnemers schier eindeloos met elkaar dergelijke gesprekken oefenen. En elkaar helpen als het echte gesprek in werkelijkheid gaat plaatsvinden.

Cadeaus voor het oprapen

Tijdens de zesde bijeenkomst stond het merkdenken centraal. Sterke productmerken weten zichzelf vaak wel te verkopen. Gaat het om de mens als merk, dan is dat veelal een stuk lastiger. “Wij vergroten vaak zelf onze negatieve kanten”, zei workshopleider Arnout Korf. “Dat doen wij onszelf aan en is nergens goed voor”.

BaanBrekers geven cadeautjes aan elkaar

De workshop bestond vooral uit het elkaar bevragen en feedback geven: Waarvoor kan ik jou bellen? Wat straal je uit? Dan blijkt dat anderen allerlei kwaliteiten in jou zien. Vaak kwaliteiten waarvan je niet eens bewust meer wist dat je ze had, maar die heel goed van pas komen in je eerstvolgende (koffie)gesprekken. Zo kregen alle deelnemers een heel arsenaal van ‘cadeautjes’ aangereikt: waardevolle observaties en opmerkingen van de ene aan de andere BaanBreker. Een vroege Sinterklaas, maar in deze fase van het verder finetunen van doel en focus, een heel welkom geschenk.

Met alle verzamelde opmerkingen op post-its gingen de BaanBrekers in deel twee aan de slag met hun persoonlijke advertentie. Wat is daarvan de kernboodschap? Wie ben jij? Met als resultaat prachtige kernachtige weergaven van evenzo prachtige en krachtige mensen.

Afgerond en dóór

En ‘ineens’ waren de zeven weken BaanBreker voorbij. Zeven intensieve weken met vallen, opstaan en weer doorgaan. Tijdens alle voorgaande bijeenkomsten scheen de zon buiten volop en op de laatste dag ging de hemel open. Maar regen houdt BaanBrekers natuurlijk absoluut niet tegen.

 

De directe en plenaire leermomenten zijn nu voorbij, maar voor deelnemers stopt het niet. Op de laatste dag is nog eenmaal gewerkt aan alle verschillende onderdelen van BaanBreker en konden de laatste #durftevragen(-vragen) aan de deelnemers, loodsen, trainers en programmamakers worden gesteld.

Daarna werd de taart aangesneden en de certificaten uitgereikt en had iedereen de onderlinge vervolgafspraken in de agenda’s genoteerd. Deze editie van BaanBreker is nu afgerond, maar deelnemers zullen gesterkt en gefocust doorgaan om het doel dat zij hebben geformuleerd tijdens BaanBreker, te behalen. En dat zal ze lukken.

[Laatste update: 30 oktober 2018.]