Deelnemers Werkestafette trotseren stormkracht

Deelnemers en organisatie van de Werkestafette Haarlem werden donderdag 18 januari al vroeg Molen De Adriaan ingeblazen. De zwaarste westerstorm sinds jaren was toen nog niet eens op volle kracht. Binnen de veilige muren van de molen was er de hele ochtend niets te merken van wat er zich buiten afspeelde.

De tweede editie van de Werkestafette Haarlem is gestart! Een ochtend in het teken van kennismaken en focussen op wat iedere deelnemer persoonlijk wil bereiken aan het eind van de zeven weken.  Die belangrijke focus is bij de een snel scherp en een ander beweegt nog om z’n doel heen. Dat gaat ongetwijfeld voor alle deelnemers de komende tijd veranderen. Zij maken een grote draai of krijgen hun primaire focus nog scherper.

Enige zekerheid

Wat in ieder geval al merkbaar was, is dat iedereen aan het begin van de wasstraat staat en daar doorheen zal gaan.  Op zo’n eerste bijeenkomst is het wennen aan elkaar, aan de methodiek en aan de intensiteit. De enige zekerheid van het moment is dat de Werkestafette iedere deelnemer verder brengt. Dat hebben alle vorige edities in Amsterdam, Zaanstad en Haarlem ruimschoots bewezen.

Na de turbulentie

Na een lange, intensieve ochtend trok iedereen huiswaarts, om pas daar te merken wat de turbulentie buiten de muren van de molen had aangericht.  De middag kreeg voor velen ineens een andere focus, want schuttingen moesten worden rechtgezet, dakpannen teruggeplaatst en boomtakken verwijderd. De volgende bijeenkomst zal wellicht een tikje rustiger verlopen.