Spelregels

Als werkzoekende 45-plusser kun je je als deelnemer aanmelden voor Stichting Het is Netwerken. Om aan de activiteiten van Het is Netwerken deel te nemen betaal je geen lidmaatschapsgeld, maar in plaats daarvan ‘uitschrijfgeld’ (een donatie) op het moment dat je nieuw werk hebt gevonden.

Als deelnemer van Het is Netwerken ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerstvolgende netwerkbijeenkomst.  Je krijgt als eerste informatie over alle activiteiten van Het is Netwerken en voorrang bij inschrijving voor Specials. 

Voor reguliere netwerkbijeenkomsten, die tweewekelijks op vrijdagochtend in Haarlem worden georganiseerd, betaal je € 5,00 per keer. Via de uitnodigingsmail kun je je direct aanmelden en via iDeal betalen. Met deze bijdrage betalen we onder andere de zaalhuur.
In oktober 2020 is dit bedrag tijdelijk aangepast naar € 2,50 per keer, omdat er vanwege Covid-19 alleen bijeenkomsten via Zoom plaatsvinden. De bijdragen worden besteed aan de professionele versie van Zoom, aan administratieve kosten en het voorbereiden van trainingsmateriaal.

Uitschrijfgeld

Het is Netwerken krijgt geen subsidie, maar we maken wel kosten. Bijvoorbeeld voor het in de lucht houden van onze website, online en offline trainingsmateriaal, administratieve kosten, huur van locaties (voor zover deze niet gesponsord worden) of een kleine attentie voor een gastspreker.

We gebruiken jouw bijdrage voor reguliere netwerkbijeenkomsten niet voor het inhuren van gastsprekers. Zij doen dat gratis, omdat ze hun kennis graag delen.

Eenmalige donatie

Jouw uitschrijfgeld zien we als donatie. Hiermee help je ons om onze activiteiten voort te zetten. Als richtlijn doen we de suggestie om 3 procent te doneren van het brutomaandsalaris dat je in je nieuwe baan gaat verdienen, met als minimumbijdrage € 25,00.

Dit is een eenmalige bijdrage. Als je je opnieuw aanmeldt bij Het is Netwerken, omdat je bijvoorbeeld een tijdelijk contract had of weer werkzoekend bent, vragen we niet opnieuw uitschrijfgeld.
Je kunt je bijdrage storten op rekening NL61 RABO 0112 1503 57 t.n.v. stichting Het is Netwerken onder vermelding van ‘uitschrijfgeld’ en je naam.

Overige afspraken

Acquisitie door deelnemers van Het is Netwerken voor zakelijke privé-activiteiten is tijdens de bijeenkomsten van Het is Netwerken niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van deelname. En let op: Als je niet aanwezig bent of vroegtijdig vertrekt bij een netwerkbijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld, wordt het betaalde bedrag niet gerestitueerd.


Deze Spelregels zijn geactualiseerd op 5 oktober 2020.

Ook gelden hiervoor onze Algemene Voorwaarden.