In herinnering

Yvonne van den Heuvel
25 februari 1956 – 29 november 2019

Secretaris van Het is Netwerken


Verbijsterd zijn wij allen bij Het is Netwerken over wat er in slechts twee maanden tijd met onze Yvon is gebeurd, onze slimme, lieve en geïnteresseerde Yvon. Begin oktober 2019 verwelkomde zij, op haar bekende hartelijke wijze, de deelnemers aan een van onze bijeenkomsten en eind november moest ze de strijd tegen die allesverwoestende ziekte staken. In haar eigen woorden: “Het is een K-zooi.”

Yvon runde samen met vriendin Cora sinds jaar en dag het secretariaat van de stichting en vervulde de laatste twee jaar met verve de functie van secretaris. Zij was het die onlangs op een vergadering de stichting een nieuw adagium voor de toekomst meegaf: “Het kan toch niet zo zijn dat je geboortedatum bepaalt of je nog een leuke baan gaat vinden!”

Yvon regelde alles tot in de puntjes, had oog en oor voor ieders persoonlijke verhaal. Je kon altijd een beroep op haar doen en ze had een heerlijk nuchtere en humoristische kijk op zaken. Met haar verhelderende duwtjes in de goede richting kon menigeen glimlachend de wereld weer aan.

Wij weten nog helemaal niet hoe we verder moeten zonder Yvon. We houden ons maar vast aan wat zij ons heeft meegegeven: een intense betrokkenheid bij de positie van de werkzoekende 45-plusser en bij het verhaal van ieder mens die bij ons over de drempel stapt.

Maar wat een razendmakend gemis.

Wij wensen haar familie, vrienden en iedereen die haar gekend heeft veel sterkte toe.

Kernteam Stichting Het is Netwerken
info@hetisnetwerken.nu