Verslag BaanBreker editie maart-april 2019

✔

7 maart 2019

Op donderdag 7 maart 2019 is de eerste editie BaanBreker van dit jaar gestart. En net als bij een van de vorige edities in 2018 was er een #codegeel aangekondigd. De stormachtige wind en daardoor bijna horizontale regen, begeleidden de deelnemers in stevige vaart naar Molen De Adriaan aan het Spaarne in Haarlem.

Spektakel

Molen De Adriaan is de locatie waar BaanBreker zeven weken lang plenair voor stormachtige taferelen zal zorgen. Oké, op de derde donderdag na, want dan vindt het spektakel plaats in de Bibliotheek Haarlem Centrum. Alles onder leiding van trainer en programmamaker Rebecca van Leeuwen en trainer Arnout Korf.

#codegeel in Molen De Adriaan: het frisse geel van BaanBreker geeft stormachtige wind in de rug.

Op 7 maart is een mooie gemêleerde groep deelnemers energiek aan de slag gegaan. Zeven weken lang zullen zij BaanBreker zijn voor elkaar. Goed getrainde Loodsen, die ook ervaringsdeskundigen zijn in het zoeken en vinden van betaald werk, loodsen de deelnemers door het programma. Zij zijn eigenlijk ook de ‘vinger-aan-de-pols-houders’, lichten toe en leggen zo nodig uit. Maar BaanBrekers gaan vooral met en voor elkaar aan de slag.

Snuffelen en draaien

Na het eerste kennismaken en snuffelen aan de eerste fase van het programma, gaan de BaanBrekers vrijwel dagelijks aan het werk om steeds dichter bij hun doel te komen. Het afbakenen en formuleren van dat doel en focus aanbrengen vormt een rode draad in het programma. Op 14 maart komen de groepen weer plenair bij elkaar in de molen. BaanBreker gaat draaien!


✔

14 maart 2019

En wéér stond er een #codegeel op het programma van 14 maart. Dapper kletsnat geregend, kwamen deelnemers in alle vroegte Molen De Adriaan binnengedruppeld. Toen nog niet wetend dat zij even later aan een van de leukste en creatiefste onderdelen van BaanBreker zouden beginnen. Eerst aan de koffie en thee, perfect op tijd klaargezet door de vrijwilligers van Molen De Adriaan en in alle dankbaarheid door iedereen ontvangen.

Doelen stellen en dingen voor elkaar krijgen. Hoe doe je dat?

Trainer en programmamaker Rebecca van Leeuwen startte de ochtend met een uitleg van ‘doelen stellen’. Want wat ís nu eigenlijk een doel? En waarom is het nodig om je een doel te stellen? Een van de deelnemers formuleerde het als volgt:

“Als je niet weet wat je zoekt, vind je altijd het verkeerde.”

Een doel geeft dus richting en maakt je alert en wakker. Jezelf een motiverend doel stellen gaat in kleine stappen. Wat daarbij kan helpen, is je doel visualiseren, te bouwen en er woorden aan te geven. En dat gaat fantastisch met Lego! Het zet je brein in werking en koppelt dat aan beeld, gevoel en woord.

De ochtend eindigde met een blik op elkaars netwerk. Want voor het bereiken van een werkgerelateerd doel is het nuttig om je netwerk te verbreden. Iedere deelnemer aan BaanBreker kent bedrijven of organisaties in zijn of haar netwerk en meestal ook een contactpersoon die daar werkt of iemand die er meer over kan vertellen. Door een #durftevragen-vraag te stellen, bijvoorbeeld: “wie kent er iemand bij bedrijf X die mij meer kan vertellen over functie Y”, werden al snel namenbriefjes uitgewisseld. Dan krijg je zomaar ineens een contactpersoon aangereikt die jou zou kunnen helpen om dichter bij je doel te komen. Weer een stap verder en op naar volgende week.


✔

21 maart 2019

Hoe breng je focus aan en hoe kom je daarmee verder als BaanBreker? Focus was het centrale onderwerp op de derde bijeenkomst. Dit keer eenmalig úit De Molen en ín de bibliotheek. En ook nog op de middag. Vooral dat laatste was even wennen. Je kunt zomaar belanden in een middagdip na de lunch. Normaal gesproken: wég focus. Maar niet bij BaanBreker! Trainers Arnout Korf en Rebecca van Leeuwen zorgen er wel voor dat iedereen bij de les blijft.

Arnout draait naar rechts voor zijn focuspunt van het moment.

Arnout trapte af en illustreerde prachtig wat het hebben van focus of het ontbreken ervan, met je doet. Daarna liet Rebecca zien hoe je met kleine stappen, maar wel op een SMART-manier kunt toewerken naar je doel. Stukje bij beetje breng je zo meer focus aan. Daarbij hebben we het niet meer over wat er NIET kan, maar gaat het alleen nog over “JA, ik wil”. Dat betekent een switch in het denken over belemmeringen, naar denken over en signaleren van kansen.

Deelnemers gaan de komende week onder meer lijsten opstellen van organisaties en contactpersonen met wie zij in gesprek willen gaan. Dat is om te kijken of de betreffende organisatie, de functie of de branche interessant voor hen is en of die ze dichter bij hun doel kan brengen.


✔

28 maart 2019

De vierde bijeenkomst stond in het teken van binnenkomen. Want hoe kom je binnen bij een bedrijf of organisatie waar je tijdens je oriëntatietocht op bent gevallen? En hoe kom je bij de beste gesprekspartners aan tafel? Let wel: het gaat niet om sollicitatiegesprekken, want de meeste BaanBrekers hebben daar ruime ervaring mee. Het gaat om de verkenningstocht en de blik verbreden. Dat kan door met veel contactpersonen bij bedrijven in gesprek te gaan. Dan hoor je uit eerste hand hoe het is om zo’n functie te hebben bij dat type bedrijf. En je komt erachter of dat beroep of die werkzaamheden, in die context, bij jou zouden passen.

Angst en achterliggende wens

Nieuwe dingen ondernemen, zoals ergens binnen proberen te komen of een nieuwe werkrichting zoeken, kan best angstig zijn. Angst is een relatief autonoom proces in je brein en zorgt ervoor dat je jezelf in een veilige situatie brengt. Te veel angst kan een slechte raadgever zijn, maar angst helpt je ook in te zien wat de dieperliggende wens erachter is. In simpeler bewoordingen: achter de angst om je baan te verliezen (bijv. vanwege statusverlies, inkomstenachteruitgang), zit de wens om de baan te behouden, of een nieuwe baan te verwerven. Het streven naar het vervullen van die wens, helpt bij het reguleren van het angstniveau.

Binnenkomen voor een koffiegesprek. Als BaanBreker zet je je beste beentje voor.

Bagage van een BaanBreker

Het ging dus om binnenkomen. Bij BaanBreker draait het erom elkaar daarbij te helpen. De kandidaat stelt een wensen- en contactlijst op en geeft zijn BaanBreker zo bagage mee om een gesprek te kunnen arrangeren. BaanBreker ben je voor elkaar. Door de ander te helpen de stappen te formuleren om het doel te bereiken, word het voor jezelf ook steeds duidelijker waar jíj naartoe wilt. Dat werpt vruchten af.

Binnen bellen

Vervolgens gaat het om bellen. Een BaanBreker belt zijn kandidaat ‘naar binnen’. Je wordt dus zelf ook naar binnen gebeld. Dat blijft altijd wel een ding, dat bellen. De een gaat het gemakkelijk af, de ander wordt al misselijk bij de gedachte, de volgende wil het bellen vooral in z’n eentje doen of vindt het vreemd dat een ander voor hem belt. Alle redenen ten spijt; het is een kwestie van gewoon dóen. Dus werd er deze bijeenkomst druk geoefend, live gebeld en afspraken gemaakt. Hoe je vervolgens die afspraak tot een succes maakt, staat de volgende bijeenkomst van BaanBreker op het programma.


✔

4 april 2019

Aan het begin van de vijfde bijeenkomst meldde een van de deelnemers dat het vinden van een vaste baan hem gelukt is. “De bijeenkomsten van Het is Netwerken hebben daar aan bijgedragen en zeker ook dit programma BaanBreker”, zei hij. De contacten met iedereen en de workshops hebben er bij hem voor gezorgd dat hij scherper en alerter werd én energieker.

Verbinding leggen

Deze vijfde bijeenkomst stond in het teken van op gesprek gaan. Als je bij een bedrijf of organisatie van jouw interesse graag met een werknemer zou willen praten over het werk, de functie of de organisatie, hoe pak je dat dan aan? Als jouw BaanBreker (of jijzelf) een afspraak heeft gemaakt en je gaat op gesprek, hoe leg je dan makkelijk verbinding met je gesprekspartner? Het gaat erom meer ervaring op te doen in gespreksvoering, waarbij de insteek is meer te weten te komen over de branche en de functie.

Post-its liggen klaar om tips en tops voor elkaar te noteren.

Uitvogelen en afkijken

Als (soms langdurig) werkzoekende ben je immers gewend geraakt aan het voeren van sollicitatiegesprekken in het kader van een vacature, dat je bijna vergeet hoe het is om ‘gewoon’ een oriëntatiegesprek te voeren. Om écht uit te vogelen wat je wilt. Oriënteren kan ook door het regelen van vrijwilligerswerk. Een van de deelnemers gaf aan dat dit werk voor haar ‘op z’n plek valt’ en nieuwe energie geeft. En ook voor vrijwilligerswerk geldt dat er gesprekken aan vooraf gaan en dat je in die gesprekken kunt beoordelen of het werk en het type organisatie bij je past.

Een groot deel van de ochtend werd geoefend met gespreksvoering. Er werd aan openingszinnen gesleuteld en aan elkaar feedback gegeven over het gespreksverloop. Dat leidt tot lachen, ongemakkelijkheid, nadenken, de kunst afkijken en vooral van elkaar leren. Ook daarvoor ben je BaanBreker voor elkaar. En om iedere week weer dichter bij je doel te komen.


✔

11 april 2019

Op de voorlaatste bijeenkomst van deze editie van BaanBreker stond het merkdenken centraal. Hoe zie jij jezelf als merk en hoe zien anderen jou als merk. En ook: klopt de indruk van een ander met wat jij van binnen voelt? Vaak zit daar een discrepantie in. In de workshop van deze ochtend werden over en weer ‘cadeautjes’ uitgedeeld. Iedere deelnemer ontving van de anderen antwoorden op de volgende twee simpele vragen: Waar kan ik jou voor bellen? En: Wat straal je uit? De antwoorden verwoorden dus de indruk die de een over de ander heeft. De ontvanger kan dan kijken wat die antwoorden met hem doen en of ze matchen met wat zijn eigen indruk is.

Vrije loop

Dat komt soms hard (maar altijd positief) binnen, waarbij emoties de vrije loop krijgen. Een van de verraste deelnemers verwoorde het zo: “Poeh, dat komt binnen. Zo gaaf dat ik bij jullie zo overkom, want ik voel dat zelf niet.” Een ander zei: “Ik kreeg te horen dat ik overkom als professioneel persoon. Ben ik blij mee, want dat was ik helemaal vergeten.”

Elkaar over en weer ‘cadeautjes’ geven: hoe kom je over op de ander, wat is je uitstraling?

Overweldigende feedback

Dat gebeurt er dus óók als je al wat langer op zoek bent naar betaald werk, of naar een andere werkrichting of -bestemming. Sta je een poosje aan de zijlijn, kun je zomaar kwijt zijn wie je bent en waar je voor staat. Dat doet ook iets met je uitstraling en kan effect hebben op het verloop van gesprekken bij potentiële werkgevers. In de workshop krijgen deelnemers overweldigende feedback van de anderen over hoe zij overkomen. Het werkt louterend als anderen jou allerlei (h)eerlijke merkkwaliteiten toedichten.

De feedback gaf alle deelnemers de bagage om te werken aan het slotstuk van de ochtend: het maken van een advertentie van jezelf. Wat zijn jouw unieke kenmerken waarmee je jezelf krachtig profileert? Die opdracht resulteerde in een prachtige reeks advertenties van heel sterke merken!


✔

18 april 2019

En ineens, zoef, zijn de zeven weken voorbij! De laatste bijeenkomst van deze editie van BaanBreker had het onderwerp #durftevragen. En dat is niet zo gemakkelijk als het klinkt. Bij #durftevragen gaat het om de magie van een HOE-vraag. Hoe formuleer je een vraag op zo’n manier dat je een antwoord krijgt waar je werkelijk iets aan hebt. En het fijne is, bij een #dtv-vraag heb je altijd een ruilmiddel paraat: aandacht. Stel een vraag en je krijgt minimaal aandacht ervoor terug en vice versa.

Bruikbare antwoorden

Van tevoren waren er in de verschillende groepen van deelnemers, alvast vragen ingediend voor deze workshop. Vier vragen werden aan een nadere analyse onderworpen en gedetermineerd. Daarna werden deze vragen volgens een bepaalde methode aan elkaar gesteld en alle reacties genoteerd. Dat leverde een hele schare bruikbare antwoorden op, waaruit iedereen wel een keuze kon maken van wat bij hem of haar het best resoneerde.

Flessenpost: alle persoonlijke ‘mission statements’ als eeuwigdurend mantra in een flesje.

Positieve zelfbevestiging

Na de feestelijke taart, gebakken door topkoks Bob en Yvonne, was het tijd om een eigen mission statement, of persoonlijke slogan op te schrijven. Een dergelijke boodschap aan jezelf monden uit in affirmaties, dus een vorm van positieve zelfbevestiging. Alle statements werden opgetekend, voorgelezen en in een fles gestopt. Als je in de toekomst tegen dingen aanloopt en even niet meer weet, kan de flesinhoud je helpen om jezelf op de rails te houden.

Voortdurende vriendschappen

Daarna volgde de uitreiking van certificaten en voor iedereen een persoonlijk woord van programmamaker Rebecca van Leeuwen. Met een fraaie houten tulp uit de collectie van Molen de Adriaan, de gastvrije locatie waar wij wekelijks mochten vertoeven, stapte iedereen naar buiten. Was het daarmee afgelopen? Nee, want een echt slot is er eigenlijk niet bij BaanBreker. Er zijn vriendschappen ontstaan die zullen voortduren, nieuwe vervolgafspraken gemaakt en er komt weer een reünie, ook met deelnemers uit eerdere edities.
En op 1 oktober 2019 start de volgende editie van BaanBreker!