Netwerken via beste verhalen en de tango

Het was in het begin even aftasten waar de workshop over Appreciative Inquiry (AI) nou precies over ging. Deelnemers aan de workshop op 18 mei hadden zich wel wat ingelezen, maar digitale letters beklijven toch anders dan het gezamenlijk onderzoeken en beleven.

Toepasselijk onderwerp

Bij het toepassen van AI gaat het eerst om het kiezen van een onderwerp. Bij Het is Netwerken was toepasselijk het onderwerp ‘netwerken’ gekozen. Hoe doe je dat volgens AI? De activiteit ‘netwerken’ wordt door sommigen als probleem of lastig ervaren. Terwijl je het als werkzoekende 45-plusser bij het hedendaagse solliciteren juist moet hebben van netwerken.

Workshopleider Joep de Jong legde uit dat het bij AI om 4 stappen draait (de 4 D’s):

  1. Discovery – Ofwel ‘ontdekken’. Dit is de fase van verbinding maken en het delen van verhalen.
  2. Dream – Wat weten we (gezamenlijk), wat zijn de elementen?
  3. Design – Dit is de fase van het cocreëren. In werksituaties is dit bijvoorbeeld het maken van een prototype of opstellen van een visie.
  4. Destiny – Wat ga je vervolgens doen?
Verzameld werk over Appreciative Inquiry.

Volgens Joep de Jong gaat het er bij netwerken om dat je jouw éigen verhaal vertelt. Zo maak je verbinding met anderen, deel je verhalen met elkaar en kun je cocreëren. Jouw eigen, beste of mooiste verhaal vertellen is iets anders dan een elevator pitch presenteren.  Bij een elevator pitch is het in principe eenrichtingsverkeer en dat werkt niet voor iedereen.

Collectieve kennis

Als je via jouw verhaal echte verbinding legt met anderen, groeit de collectieve kennis van de groep en gaat het netwerk voor je werken. Hierbij is de essentie dat je  iets van jezelf laat zien. Als de ander dat ook doet, creëer je vertrouwen.

Joep de Jong, tevens gepassioneerd selfmade danser, illustreerde dat aan de hand van de tango. Hij legde oogcontact met een deelnemer, zorgde zo voor verbinding en vertrouwen, nam met haar de eerste danspositie van de tango in en zwierde in de gewenste richting. AI in één kernachtig, verbindend beeld samengebracht.