ONLINEBIJEENKOMST 17 april 2020 – Live online indruk maken

[Update – 16 april 2020] Let op! De inschrijving voor deze bijeenkomst is vanochtend 09.00 uur gesloten. De volgende online bijeenkomst zal op 1 mei worden georganiseerd.

Solliciteren in de nieuwe anderhalvemetereconomie, hoe doe je dat? Soms is de toekomst iets sneller dichterbij dan we gedacht én soms ook gehoopt hadden. Want een bezoek brengen aan een kantoorpand, de hr-manager een welgemeende hand geven of een live koffiegesprek met een recruiter hebben, zit er voorlopig niet in. Toch wordt er ook nu gezocht naar nieuw personeel, wordt er actief geworven en komen er nieuwe vacatures voorbij. Hoe pak je dan het solliciteren aan?

Een onlinekoffiegesprek voeren? Hoe doe je dat?

Deze bijeenkomst online staat in het teken van jezelf ‘live’ online presenteren. Wat is er anders dan een face-to-facesollicitatiegesprek of -kennismakingsgesprek? En hoe bereid je dat voor? Je krijgt tips en gaat er ook direct mee aan de slag.

De mindmap paraat

De deelnemers van de online bijeenkomst op 3 april hebben een mindmap gemaakt. Als je bij die bijeenkomst was, houd dan je eigen mindmap op 17 april paraat. De bijeenkomst van deze keer gaat namelijk dieper in op de pijler: Vaardigheden -> communicatie.
Was je er de vorige keer niet bij? Als je je voor deze bijeenkomst aanmeldt, krijg je de hand-out van de mindmap meegestuurd. Volg daarvan de stappen en maak zo je eigen mindmap als praktische voorbereiding op deze sessie.

Je kunt je tot donderdag 16 april 09:00 uur aanmelden voor deze bijeenkomst via info@hetisnetwerken.nu.

Na aanmelding ontvang je een e-mail met de link naar de Zoom-bijeenkomst. Tevens ontvang je een eigen nummer. Houd dit nummer paraat tijdens het programma. Je gaat er een opdracht mee doen.

Betaalde deelname?

Ook deze onlinesessies vragen de organisatie veel voorbereidingstijd. Op reguliere netwerkbijeenkomsten in de bieb, geef je ons hiervoor 4 euro. Als je wilt, kun je je bijdrage voor online deelname storten op rekeningnummer NL61 RABO 0112 1503 57 van Stichting Het is Netwerken. Vermeld daarbij ‘Online 17 april’.
(Een snellere online betalingsmogelijkheid volgt nog, dat kost ons nog iets meer regeltijd.)