Resultaten onderzoek Meldpunt ouderenwerkloosheid

De grootste seniorenorganisatie in Nederland KBO-PCOB, heeft in 2017 een landelijk onderzoek afgerond naar de positie van werkzoekende senioren (55-plussers). Via het geïnitieerde Meldpunt konden senioren hun menig geven over de regelingen vanuit de overheid, de introductie van een basisinkomen en welke belemmerende factoren worden ervaren bij het solliciteren.

422 personen hebben de vragenlijst ingevuld.  Resultaten die in het oog springen zijn:

  • 80% van de respondenten denkt dat hun leeftijd een nadeel is bij sollicitaties.
  • 73% van de respondenten die begeleiding krijgt van UWV of gemeenten is daar ontevreden over.
  • 71% is bereid om onder zijn niveau te solliciteren, met bijbehorend salaris, maar ervaart dat die bereidheid wordt betwijfeld aan de andere kant van de tafel.
  • Omscholing en bijscholing vindt het merendeel heel belangrijk. ‘Een leven lang leren’ moet ook voor senioren gelden en de overheid zou daarin moeten investeren.

Om alle resultaten van het onderzoek te lezen, klik hier, of kijk voor meer informatie over het werk van KBO-PCOB op de site.

Wil je meer investeren in je eigen ontwikkeling, of ben je op zoek naar nieuwe inzichten, kom dan naar onze (netwerk)bijeenkomsten of schrijf je in voor de Werkestafette Haarlem.