Verslag BaanBreker editie 1 oktober – 12 november 2019

✔

1 oktober 2019

Het is voor iedereen altijd weer een gezond spannend moment: de binnenkomst van deelnemers aan een editie van BaanBreker. Wie zijn ze? Waarom hebben ze er in alle overtuiging voor gekozen om aan BaanBreker deel te nemen?

Jassen aan de kapstok, tassen erbij – aan de slag!

Aftasten

Voor de ervaren organisatie is het al net zo’n bijzonder moment: we trekken samen met de deelnemers zeven weken intensief met elkaar op, leren iedereen beter kennen, ook op de goede en minder goede tijdstippen. Op een eerste bijeenkomst is het aftasten, elkaar in de ogen kijken, luisteren en achterhalen waarom die ander hier is. En waarom je er zelf bent.

Werken voor elkaar

De ochtendopdrachten resulteren uiteindelijk in de vorming van kleinere groepjes. Geheel de bedoeling, want in die kleinere groepjes gaan deelnemers naast de plenaire bijeenkomsten voor elkaar aan de slag. De een is de BaanBreker voor de ander. Die ander is weer BaanBreker voor de volgende uit het groepje. En hoe dat weer verder gaat, lees je volgende week.

✔

8 oktober 2019

Hoe ging dat ook alweer, jezelf een doel stellen? Bij binnenkomst in de Doelenzaal voor de tweede bijeenkomst van deze najaarseditie van BaanBreker, zag iedereen de dozen Lego op tafel staan. Wat is daar de bedoeling van? “Op het moment dat je jezelf een doel stelt, kom je in beweging”, zei programmamaker en trainer Rebecca van Leeuwen. “Een doel stellen geeft rust.”

Haalbare stapjes

Een doel stellen hoeft helemaal niet in grote stappen te gebeuren. Dat kan heel klein. Rebecca gaf het voorbeeld van ploegleider Brailsford van het toenmalige wielerteam Sky. Hij gaf aan de wielrenners mee dat zij zich ‘slechts’ 1 procent per dag hoefden te verbeteren. Kleine haalbare stapjes per dag dus. Als je op die manier de dagen achter elkaar plaatst, kom je uiteindelijk 100 procent dichter bij je doel. Dus niet meteen de grootste sprong ooit willen maken, maar doen wat binnen je bereik valt.

Speelse manier

Voor BaanBreker is het tijdspad zeven weken. Binnen dit tijdsbestek je doel halen is realistisch. Alleen is het formuleren van je doel nog niet zo makkelijk. Daarvoor bieden de Lego-stenen een geweldige oplossing.

Lego, het ultieme bouwmateriaal om je doel in beeld te brengen.

Na de eerste aarzeling om met Lego aan de slag te gaan, kwamen al snel fraaie bouwwerken op tafel. Ook nadat duidelijk werd dat deze speelse manier van iets opbouwen een beproefde methode is die op allerlei niveaus binnen organisaties wordt ingezet. Als je met simpele middelen iets in beeld brengt, stimuleert dat creatief denken. Vraag twintig personen bijvoorbeeld om een eend te bouwen met zeven Lego-stenen, dan zie je twintig verschillende creaties. En het zijn állemaal eenden. Zelfs na het weghalen van drie stenen, zijn het nog steeds eenden.

Behapbaar doel

De kunst is dus om het doel van zeven weken BaanBreker zo compact mogelijk in beeld te brengen en dit beeld vervolgens net zo compact en relevant mogelijk te beschrijven. De komende dagen en weken worden alle activiteiten gericht op dát overzichtelijke en behapbare doel.

✔

15 oktober 2019

Op de derde bijeenkomst stond ‘focus’ centraal. Best een lastig begrip om vorm te geven. Het lijkt op het scherp scherp stellen en inzoomen van een camera op een object, maar wat dóe je dan eigenlijk? Als je iets heel scherp in beeld wilt brengen en alles eromheen wilt ‘blurren’, wáarom wil je dat dan? In een korte definitie is focus: ‘alles wat je in dienst zet om je doel te bereiken’.

Aan de wandel

Dat doel is niet een gefixeerd iets. Je kunt er gaande de BaanBreker-rit achter komen dat je aanvankelijke doel nog niet zo helder is, of dat het een beetje met je aan de wandel gaat. Door in kleine stapjes te focussen en iedere dag 1 procent resultaat af te tikken, beweeg je steeds dichter naar dat doel toe en kom je verder.

Veel wegen, objecten, routes leiden naar het doel. Focus op de deur om binnen te komen.

Waardering en erkenning

Deelnemers kregen onder andere de vraag voorgelegd om tien punten op te schrijven die zij belangrijk vinden in werk. Voor de een is dat bijvoorbeeld ‘werken met gelijkgestemden’ of ‘werken in een mooi en prettig gebouw’, voor de ander ‘werken met goede (IT-)apparatuur’ en weer een ander vindt een ‘multiculturele omgeving’ gewenst, of ‘werken in een bedrijf dat klein genoeg is om iedereen te kennen’. In brede lijnen leek iedereen het erover eens dat ‘waardering en erkenning’ belangrijk zijn om een fijne werkomgeving te hebben.

Tienpuntenlijstje

En hoe breng je al die mooie wensen over een werkomgeving terug naar reële doelen? Door focus aan te brengen en elkaar te bevragen over de precieze bedoeling achter elk punt op het tienpuntenlijstje. Door de wie-wat-waarom-hoe-vragen aan elkaar te stellen, vindt er scherpere afbakening plaats en wordt duidelijker wat er áchter die wens schuilgaat. Met die kennis kan worden onderzocht, op websites, LinkedIn, etc., welke bedrijven, organisaties of personen vergelijkbare wensen en ideeën uiten op hun profiel. Het is uitermate verhelderend om daarmee af te spreken en op die manier erachter te komen of er een klik is. Hóe je afspreekt en ergens binnenkomt, staat op de agenda van de volgende bijeenkomst.

✔

22 oktober 2019

Op het inlooptijdstip van de vierde bijeenkomst miezerde het pijpensteeltjes, terwijl een mooie herfstdag was voorspeld. Alle gelegenheid dus om binnen de deuren van de Bibliotheek te zorgen voor opwarming. Eerst koffie dus.

Koffiegesprekken regelen zorgt voor – soms prettige – spanning. Keep calm – drink coffee!

Observatie en werkelijkheid

Het onderwerp van deze bijeenkomst is De Binnenkomer. Bij het formuleren van alle stappen naar je doel voor deze BaanBreker, is er een stap om in gesprek te komen met organisaties en bedrijven waarin jij geïnteresseerd bent. Als een bedrijf volgens het onderzoek dat je (bijvoorbeeld) op LinkedIn hebt gedaan prachtig bij jouw waarden en overtuigingen past, is het zaak dat bedrijf eens te bezoeken. Klopt jouw observatie met de werkelijkheid? Kun je daar een koffiegesprek arrangeren met een werknemer die een heel interessante functie heeft? Hoe kom je er eigenlijk binnen?

Geoefende timemanager

Deze ochtend stond in het teken van bellen. Dat klinkt als: ‘gewoon de telefoon pakken, het nummer intoetsen en in gesprek gaan’. Maar zo makkelijk is het niet. Je komt niet meteen in gesprek met de juiste persoon. Soms zit er een secretaresse (een geoefende timemanager) tussen, of is de persoon niet in huis. Wat doe je dan?

Principe van BaanBreker

Het blijkt vele malen makkelijker als je voor een ander dat gesprek regelt en die ander regelt het voor jou. Dat is het principe van BaanBreker en kandidaat: regel een koffie-, kennismakings-, netwerkgesprek voor de ander en je ervaart dat daarvoor doelen helder moeten zijn. Dat betekent ook dat als iemand voor jou zo’n gesprek regelt, jij ook je doel duidelijk moet hebben. Waaróm wil je spreken met die persoon of die organisatie?

In actie komen

Bellen en gesprekken regelen is in actie komen. Een helder doel hebben zorgt er ook voor dat je daadwerkelijk in actie komt. Blijf je dralen en verval je tot passiviteit, stel dan je doel bij. Daarmee dwaal je niet af, juist niet, maar breng je steeds meer focus aan en ga je over naar de ‘doe-modus’. En dat is precies de stand die je verder brengt en waarmee je ergens binnenkomt.

En als je eenmaal binnen bent, hoe verloopt dat gesprek dan? De volgende keer wordt geoefend met dat gespreksverloop. Als het goed is hebben de BaanBrekers dan al een reeks gesprekken voor hun kandidaten geregeld.

✔

30 oktober 2019

De vijfde bijeenkomst begon met een mededeling waarvan iedereen eventjes moest bijkomen. Zijn we bij BaanBreker allemaal bezig met doelen stellen en dáár te komen waar je wilt zijn, moet een fijne Het is Netwerker de focus noodgedwongen verleggen en zich richten op de strijd tegen die ellendige ziekte. Veel van haar talenten, haar praktische en realistische nuchterheid, maakten de overstap naar het programma van de dag relatief makkelijk. “Gewoon doorgaan”, na een teleurstellende mededeling, is inderdaad in veel situaties het beste wat je kunt doen.

Niet verschuilen, gewoon doorgaan is de beste remedie na een teleurstellend bericht of afwijzing.

En dóór ging ook iedereen. Eerst keek trainer Rebecca van Leeuwen terug op de vorige week. Wat was ook alweer het doel van het koffiegesprek? Waarom wil je als BaanBreker ergens binnenkomen en waarom wil je die persoon bij dat bedrijf graag spreken? Wat wil je te weten komen en wat wil je achterlaten?

Wees een aardig mens

Belangrijk tips bij zo’n gesprek:
– Realiseer je dat je gesprekspartner vrijwel altijd het begin en het eind van een gesprek onthoudt.
– Wees congruent, dus zorg dat wat je vertelt overeenkomt met wat je uitstraalt.
– Wees een aardig mens, want daarmee kan de ander zich spiegelen en heb je dus ook sneller een aardig mens tegenover je. Werkt van twee kanten.

Waar ben jíj van?

Tijdens een koffiegesprek is het ook nuttig om veel vragen te stellen. Nieuwsgierige vragen. Geïnteresseerd zijn in je gesprekspartner, zorgt voor enthousiasme en een snellere ‘verbinding’ met de ander. En als je aan de koffietafel zit of binnenkort mag zitten, zorg dan dat je kort en bondig kunt verwoorden ‘waar jij van bent’. Ben je het type van het kantoorleven of het buitenleven, of misschien ben je van de techniek, de communicatie of het verbinden?

Rollende zinnen

Deze bijeenkomst werden vele gesprekken gespeeld en over en weer tips gegeven hoe je anders, beter of best jouw doel van het koffiegesprek kunt verwoorden. Oefenen, bijschaven, oefenen zorgen ervoor dat je op een steeds gemakkelijker en natuurlijker manier kunt verwoorden waarom je juist met deze persoon in deze organisatie een koffiegesprek wilt voeren. En steeds vlotter rollen de zinnen over de tafel. Dan ervaar je dat je naast het opzuigen van informatie ook bezig bent om jouw talenten en vaardigheden aan de ander te ‘verkopen’. Ben je bijna ongemerkt bezig jezelf als merk te presenteren. En laat dat nou precies het onderwerp zijn van de volgende, voorlaatste, bijeenkomst!

✔

5 november 2019

De voorlaatste bijeenkomst beloofde op voorhand al een kleurrijk verloop te krijgen. Viltstiften en kleurpotloden lagen klaar voor het slotakkoord van de ochtend. Maar eerst werd via regels uit een liedjestekst een brug gelegd tussen wat er de vorige keer op het programma stond en wat nu aanstaande was: ‘Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?

Een kleurrijke vijfde bijeenkomst!

“I have a dream”

De bijeenkomst stond in het teken van JIJ als Sterk Merk. “Een merk is niets meer of minder dan: product plus beleving”, begon trainer Arnout Korf. Van veel internationale productlogo’s is bekend welke beleving erbij gedacht wordt, of wat de bedoeling is van de organisatie achter een logo. Maar ook sommige uitspraken kunnen feilloos gekoppeld worden aan een persoon, zoals “I have a dream”. Een uitspraak wordt (handels)merk, omdat deze veel teweeg heeft gebracht.

Dat kan toch iedereen?

Vervolgens keken de BaanBrekers naar elkaar en naar zichzelf. Wie ben ik dan? En: Hoe kom ik bij jou over? Waarvoor denk je dat je mij zou kunnen vragen? Over en weer werden daarover ‘eerste indrukken’ uitgewisseld, op geeltjes geschreven en aan elkaar uitgereikt.
Vrijwel ieder individu bagatelliseert zijn eigen kennis, kunde en gedrag (‘dat kan of heeft toch iedereen’) en een ander denkt daar vaak veel positiever over. Zo gebeurde het dat BaanBrekers over elkaar allerlei zaken op een geeltje schreven die de ander eigenlijk wel van zichzelf wist, maar had weggedrukt. Wat je dan tijdens zo’n oefening van de ander krijgt aangereikt is een fijn cadeau waar je echt iets aan hebt.

Lof en applaus

Al die persoonlijke cadeaus werden daarna met de stiften en kleurpotloden in een persoonlijke advertentie gezet, met eigen usp’s (unique selling points). Deze merkadvertenties werden met flair aan de groep gepresenteerd. Voor iedereen was er lof en applaus. Weer een energieke stap verder. De laatste bijeenkomst op 12 november staat in het teken van #durftevragen. Hoe dat verloopt, lees je (straks) hierna.

✔

12 november 2019

En ineens was er de laatste bijeenkomst van deze editie van BaanBreker. Deelnemers trotseerden de heftige regenbuien en soms pittige windvlagen die de dag ná Sint Maarten met zich meebracht. Sommigen hadden de restanten van te veel ingekocht snoepwerk nog in de jaszak zitten.

Zoals bij iedere bijeenkomst, zet het organisatieteam (trainers, loodsen, begeleiding) de prachtige Doelenzaal van de Bibliotheek Haarlem Centrum klaar voor ontvangst van de BaanBrekers. Iedere keer weer zijn we (Het is Netwerken) dankbaar dat we deze zaal voor onze bijeenkomsten en Specials mogen gebruiken.

Stilte voor de storm van de dag.

Afstemmen en finetunen

Nadat de regenjassen waren uitgeschud, natgeregende sokken en schoenen bij de verwarming gezet, kon de zevende bijeenkomst starten. Deelnemersgroepen hadden een #durftevragen-vraag voorafgaand aan de bijeenkomst ingediend en programmamaker Rebecca van Leeuwen en trainer Arnout Korf hadden het dagprogramma daarop afgestemd. Want zo flexibel is het programma BaanBreker ook: alle edities worden gefinetuned en afgestemd op de wensen en vorderingen van de deelnemers.

Bingo!

Zo was er deze dag een nieuw onderdeel toegevoegd, gerelateerd aan de #durftevragen-vragen. Bij de aankondiging ervan gingen de wenkbrauwen wel wat omhoog: “We gaan bingoën” zei Rebecca enthousiast. Bingo? Heus? Het bleek niet het reguliere spel, maar een uitgekiend programmaonderdeel waarmee deelnemers de ‘flow’ van BaanBreker actief houden.

Afspraken met zichzelf

Het resultaat was voor iedereen een overzichtsbord met bouwstenen en persoonlijke aandachtspunten voor de komende tijd. Dat bord kan magneten op de koelkast, geplakt naast de tandenpoetsspiegel of in de fietsmand voor onderweg. Op verschillende momenten van de dag, zien deelnemers die reminder van afspraken met zichzelf.

Stille getuigen

Een verrassing tussendoor was er ook: heerlijk zelfgebakken taart en cake, om vooral met elkaar te vieren wat er in zeven weken is bereikt. Ondanks dat iedere deelnemer een ander vertrekpunt heeft en een ander doel, heeft iedereen progressie geboekt. Die is alvast ‘in the pocket’ zeggen we dan. Na het uitreiken van de deelnemerscertificaten en mooie slotwoorden, werd de zaal opgeruimd en klaargezet voor een volgende bijeenkomst. Dan restten alleen nog tafels en stoelen als stille getuigen van wat er hier vanaf 1 oktober 2019 heeft afgespeeld…

Wat rest zijn de stille getuigen van zeven weken BaanBreker.