Verslag BaanBreker editie 10 maart – 21 april 2020

En toen werd het in maart 2020 allemaal anders…

✔

10 maart 2020

Het was even wennen, deze eerste bijeenkomst van de eerste editie van BaanBreker in 2020: er was net nationaal aangekondigd om elkaar niet de hand te schudden in verband met het Coronavirus. Dan kom je elkaar voor de eerste keer tegen en tik je ter begroeting maar met de buitenkant van de elleboog tegen elkaar.

We zitten deze editie wel weer op de bijzondere en vertrouwde bodem van Molen de Adriaan aan het Spaarne in Haarlem. Daar zijn we vertrouwd met de akoestiek, waarbij de woorden die geuit worden soms wat nagalmen. Dat is niet erg, want dan blijft alles goed hangen of al naar gelang: nadreunen.

Allemaal waardevolle woorden die voor velen waar zullen worden.

De bijeenkomst staat in het teken van eerste indrukken en alvast een beetje kennismaken. Na het eerste deel van de plenaire bijeenkomst was er al een leuk wapenfeit te melden. Een deelnemer vond dat zijn gesprekspartner in een oefening al vertellend begon te stralen. De stralende zelf beaamde dat hij zich “al meer thuis begon te voelen.” Dat belooft alvast veel moois.
Als slotakkoord vormen de deelnemers kleinere groepen waarin de een BaanBreker is voor de ander. Diegene is jouw rechterhand de komende tijd. En zo heeft iedereen zijn eigen BaanBreker én is zelf BaanBreker voor een ander. In die samenstelling gaan de zeven weken van start.


[14-03-2020] Het is Netwerken sluit zich aan bij de landelijke maatregelen die worden genomen in verband met het coronavirus. Daarom worden de bijeenkomsten van BaanBreker opgeschort. Het coronavirus heeft op verschillende manieren impact op ons allen en we nemen daarbij onze verantwoordelijkheid door gehoor te geven aan de landelijke oproep tot het indammen van besmettingen. In overleg met de deelnemers van de huidige editie van BaanBreker, worden vanaf 19 april 2020 nieuwe gezamenlijke bijeenkomsten gepland. Na die herstart lees je hier dus weer de verslagen.


✔

12 mei t/m 16 juni 2020

Nadat we waren bekomen van de schrik na de eerste bijeenkomst van deze editie van BaanBreker op 10 maart, moest er halsoverkop een andere opzet worden bedacht. Eerst kwamen deelnemers, loodsen en trainers een paar keer via Zoom bij elkaar om gezamenlijk te ontdekken of BaanBreker via deze tool ‘te doen’ was.

In die ontdekkingstijd heeft programmamaker Rebecca van Leeuwen in razend tempo het programma in een onlineversie omgezet. Daar kwam nog wel wat extra fysieks bij kijken, want hoe krijg je de benodigde materialen bij de deelnemers? In een live-setting is dat lekker makkelijk: neem mee naar de bijeenkomst, deel uit aan deelnemers en neem de gemaakte creaties mee naar huis. Dat moest nu even anders.

Benodigde spullen werden in de auto geladen en door Rebecca persoonlijk bij deelnemers afgeleverd. Met een fijn motiverend praatje op 1,5 meter afstand. Het verdere programma van zeven weken BaanBreker werd vervolgens geheel online gedaan. Via Zoom in centrale bijeenkomsten en ook groepsgewijs in breakout-rooms. BaanBreker-groepjes hielden hun bijeenkomsten en overleggen ook via Zoom.

Deze hele editie van BaanBreker verliep soepeltjes en vanachter de keukentafel, thuisbureau of tuinstoel werd druk aan alle opdrachten gewerkt. Deze vorm bleek uiteindelijk ook succesvol. Twee deelnemers hebben al tijdens de loop van het programma werk gevonden!

Quotes van deelnemers aan deze eerste BaanBreker online:

“De stok achter de deur heeft ervoor gezorgd dat ik meer in beweging/actie kom.”

“Ik had meer live willen netwerken, maar gezien corona ging dat niet. Dat is niet te veranderen. Wel leuke contacten opgedaan, stimulans van anderen gehad en wat nieuwigheidjes geleerd.” 

“Ik weet nu hoe ik het moet aanpakken, ik heb nieuwe mensen leren kennen en oude kennismakingen vernieuwd en weer opgepakt.”

“Ik heb weer grip en zicht op mijn drijfveren en talenten.”

“Ik ben in gang gezet, ook al weet ik nog niet precies waar ik uit wil komen.”

En net als in vorige edities gaan de groepjes verder. Deelnemers houden op die manier contact met elkaar en houden elkaar scherp, zodat ook zij die baan, dat werk of die extra opdrachten zal vinden.

Op 23 juni vond nog een ludieke afsluitende live-bijeenkomst plaats in een prettig park in Haarlem. Voor wie wilde kon daar naartoe om het afrondende certificaat in ontvangst te nemen, geheel volgens het ‘coronaprotocol’. De zoenen volgen wellicht nog als de strikte maatregelen kunnen worden versoepeld.

Op 14 oktober 2020 staat de volgende editie van BaanBreker gepland. Dat kan in live-vorm maar dus ook – en net zo goed – online.