Op 1 maart 2018 zijn de zeven weken van de tweede Werkestafette Haarlem afgesloten. De deelnemers gaan natuurlijk gewoon op het ingeslagen pad verder. Soms in dezelfde samenstelling als in tijdens de Werkestafette gevormde groepen, soms worden groepen heringedeeld omdat iemand uit de aanvangssamenstelling een baan heeft gevonden. Iedereen blijft elkaar in ieder geval online of offline volgen. Intensieve weken samenwerken schept namelijk sowieso een band. Coaches en deelnemers weten van elkaar wat hun zoektocht is (geweest) en op welk doel zij zich focussen.

De coaches (vlnr) Erik Zwiers, Eduard Bosch, Jos Derissen, Arjan Vink, Marianne Kuin (coach Marianne Balm ontbreekt), met hun bewijs van verdienste in handen.

De vier succesvolle groepen deelnemers van de Werkestafette Haarlem 2,  samen met hun coaches:

Deze tweede Werkestafette in Haarlem en omstreken heeft in ieder geval op één front alle overige Werkestafettes gepasseerd en dat is op het gebied van de conversie: er zijn verhoudingsgewijs veel koffiegesprekken (41 keer) gevoerd als gevolg van gemaakte afspraken (98 keer) van een zaakwaarnemer voor een kandidaat.

In de infographic is te zien  dat de deelnemers hun focus op gewenste banen bij gewenste organisaties hebben aangescherpt. In week 7 hadden zij hierover duidelijkheid. Alle resultaten zijn op 8 maart 2018 tijdens een feestelijke borrel aan deelnemers, trainers en sponsoren gepresenteerd.
Het prachtige resultaat van maar liefst 5 deelnemers die gedurende de Werkestafette betaald werk hebben gevonden, is iets om heel trots op te zijn.

Ook de wordcloud die is gemaakt op grond van de enquêtes die deelnemers gedurende de zeven weken hebben ingevuld, laat zien wat het succes is van de Werkestafette: het zet je met lef in beweging!


Infographic Werkestafette Haarlem 2
De Werkestafette Haarlem wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Nelis van Dril en de J.C. Ruigrok Stichting.