Wie zitten er bij jou in de bus?

Op 21 september stond ‘Voice dialogue’ op het programma tijdens de netwerkbijeenkomst. In de vooraankondiging kreeg de workshop de titel: omgaan met zelfkritiek en onzekerheid. Beide titels kloppen als een bus.

Beate van Arkel, trainer van deze ochtend, gebruikte de metafoor van de bus om uit te leggen dat er op verschillende momenten in je leven een ‘ik’ op de bestuurdersstoel aan het stuur draait, gas geeft of remt. En de hele bus zit vol met verschillende ‘ikken’ die invloed hebben op het gedrag van de bestuurder. Die rollen kunnen wisselen als de bestuurders-ik zich laat leiden door een passagiers-ik en andersom.

Actie of niets doen

Het is heel waardevol om de verschillende ikken in jezelf te herkennen. Soms ben je een pusher, soms een controleur, dan weer een pleaser. Die verschillende ikken voeren als het ware discussies in je hoofd en zorgen ervoor dat je beslissingen neemt, tot actie overgaat, of niets doet.

Zich in het gesprek mengen

Met ongeveer 15 procent van je brein rationaliseer je handelingen; voor het overige wordt dit vooral ingegeven door gevoel en primair gedrag. Het is dus handig om de gedragingen van je verschillende ikken te herkennen en die ook in een ander te ontdekken. Daardoor kun je leren om gemakkelijker je weg te vinden tijdens bijvoorbeeld stroeve (sollicitatie)gesprekken. Je wordt er zelfverzekerder van omdat je herkent welke ik zich in het gesprek mengt.

Verrijkend netwerken

De levendige live-discussies tijdens de workshop toonden wederom aan hoe verrijkend het is om je eigen ervaringen en gedachten te delen met anderen. Bij Het is Netwerken tref je altijd een andere ik met een luisterend oor en werkbare woorden.